آزادی ویزای متقابل بین ترکیه و روسیه از امروز مرعیت خواهد یافت

پایگاه خبری / تحلیلی نگاممعافیت ویزا برای صاحبان گذرنامه های خدمات و خصوصی و رانندگان حمل و نقل بین اللمی در چهارچوب آزادی ویزا بین ترکیه روسیه امروز آغاز می شود

معافیت ویزا برای صاحبان گذرنامه های خدمات و خصوصی و رانندگان حمل و نقل بین اللمی در چهارچوب آزادی ویزا بین ترکیه روسیه امروز آغاز می شود.

وزارت خارجه با انتشار اطلاعیه ای خاطر نشان گردید، در چهارچوب استشاره های ویزا که با روسیه به پیش برده می شود، معافیت وبزای متقابل برای حاملان گذرنامه رسمی تامین شده است.

در اطلاعیه گفته شد، طرف روس برای شهروندان ترک حامل گذرنامه های خدمات و خصوصی معافیت ویزا اجرا خواهد کرد.

در اطلاعیه با اشاره براینکه، شهروندان فدراسیون روسیه نیز که صاحب گذرنامه خدمات می باشند، در سیاحت خود به ترکیه از آزادی ویزا استفاده خواهد کرد، آمده است، آزادی ویزای متقابل از امروز مرعیت خواهد یافت.