آزادی گروگان در قبال دریافت باج / «شیوه بودجه درآوردن سپاه چگونه است؟

رضا علوی

آزادی نازنین زاغری به درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شد .

در آخرین تغییرات بودجه سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه شده

که محقق شدن آن با آزادی «نازنین زاغری» شهروند ایرانی-بریتانیایی، مرتبط است

که با گروگان گرفتن وی و دریافت باج در قبال آزادی وی

این مبلغ به درآمد ایران اضافه می شود .

شیوه بودجه درآوردن سپاه چگونه است؟

سپاه یک خبرنگار می‌گیرد،

جیسون رضاییان …دولت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌گیرد

و خبرنگار را آزاد می کند .

سپاه با گروگان گرفتن خبرنگار ،

آن دو میلیاردی که دولت می‌خواهد

به سپاه بدهد را درمی‌آورد.

✍️ دیدگاه شما 🙏