آزار دانشجویان با رانت دانشگاه آزاد اسلامی به “آی گپ” / آقای کاظمی نجف آبادی آیا نام مستعار شما در دهه ۸۰ “رونا” نبوده است؟

شنیده ها

دانشگاه آزاد اسلامی چندی است بعد از راه اندازی سامانه پر دردسر آموزشیار، دانشجویان خود را جهت دریافت کد ورود مجبور به نصب پیامرسان آی گپ نموده است و ورود به کارتابل آموزشی را منوط به دریافت رمز یکبار مصرف توسط این پیام رسان کرده است.

محمد رسول کاظمی نجف ابادی این نرم افزار را تهیه نموده است ، کسی که گفته می شود در دهه ۸۰ با نام مستعار رونا فعال می کرد و در پرونده خود بازداشتی هم داشته، حالا وی این نرم افزار را بعد از عضویت دانشجویان با قیمتی گزاف به شرکت گسترش الکتروینک مبین وان، همراه اول و بانک های پارسیان و پاسارگاد فروخته است.

حال مشخص نیست پشت این رانت چه کسی بوده که بعد از افزایش تعداد اعضای این پیام رسان توسط دانشجویان دانشگاه آزاد، این نرم افزار به کنسرسیوم فوق فروخته شد.