آشنای ظریف

✍️حسین فرزین

روای میگه جناب آشنا بخاطر سخنان ظریفانه ی ظریف که حاکمیت طاقت شنیدنش را نداشت، رفتن را ترجیح داد و رفت، درود بر آشنای آشنا.

سوال اساسی این است که بودن و یا رفتن آشنا و حکم ممنوع الخروجی بیست خبرنگار، حکومت مطلقه را از میدان و میدان دارن رهایی خواهد داد یا میدان داران که برای میدان داری آشنا را وادار به رفتن کردندو هر آن چه لایق خودشان است نثار ظریف، خواهد ماند و به قلع وقم دیگران خواهند کوشید؟ .

به اندازه ی شعله ی شمعی نور به تاریک خانه ی حکومت مطلقه و میدان داران تابانیده شد، این جماعت مثل مورچگانی که قطره ی آبی به سوراخشان وارد شده است این چنین به تلاطم و وحشت افتاده اند، عجیب این که هیچ مقامی محتوای سخنان ظریف را پاسخ گو نیست، فکر می کنند با فحاشی به این و آن قصه ی روس و چین و میدان و نظامیان و نظامیگری از ذهن و ضمیر مردم خارج می شود.

اون پشتیه میگه ،حاکمان مطلقه، مردمان مظلوم این دیار با چشمان باز شاهد اعمال شما هستند و وای به روزی که صبرشان تمام شود، بیایید تا کار به آنجا نرسیده، امور را به اهلش واگذارید، هر چند که گوش شنوایی و چشم بینایی در میان شما وجود ندارد.