آشنا: اختلال در سامانه‌های سیاستگذاری کشور خطرات ملی دارد نه ثمرات جناحی / دولت روحانی می‌رود، شما می‌مانید و مردم / آن‌ که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور از مخالفان دولت روحانی به شدت انتقاد کرد.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور از مخالفان دولت روحانی به شدت انتقاد کرد و نوشت: تلاش‌های بی‌وقفه برخی سیاست‌زدگان تازه‌کار و سیاست‌پیشگان کهنه‌کار برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سیاستگذاری کشور بیش از آن‌که ثمرات جناحی داشته باشد دارای خطرات ملی است.

آشنا در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

هشدار: تلاش‌های بی‌وقفه برخی سیاست‌زدگان تازه‌کار و سیاست‌پیشگان کهنه‌کار برای ایجاد اختلال در سامانه‌های سیاستگذاری کشور بیش از آن‌که ثمرات جناحی داشته باشد دارای خطرات ملی است. این دولت می‌رود، شما می‌مانید و نظام و مردم. بذر آرامش بپاشید؛ آن‌ که باد می‌کارد طوفان درو می‌کند.