آغاز رایزنی‌ها برای تایید صلاحیت آذری جهرمی

شنیده ها

آذر جهرمی، منتظر نتیجه قانون انتخابات است تا در صورت فراهم شدن شرایط، وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود.

همانطور که فیلمی چند ثانیه‌ای مدتی پیش منتشر شد، جهرمی ساخت فیلم تبلیغاتی خود را آغاز کرده است.

جهرمی در فیلم تبلیغاتی خود، مدعی شده برنامه ویژه‌ای برای تغییرات اقتصادی و می‌خواهد از جوانان در کابینه خود استفاده کند.

جهرمی، هرچند تاکنون براساس قانون نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، اما شنیده شده است در حال رایزنی برای گرفتن تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان است، امری که خیلی محتمل به نظر نمی‌رسد.