آغاز فصل نشاء برنج در مازندران

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، نشا کاری یکی از مراحل کشت برنج است. در این مرحله نشاء (جوانه برنج) که پیش از این در خزانه آماده شده را به زمین اصلی انتقال می دهند. نشاکاری معمولا توسط زنان کشاورز انجام می شود./ ایلنا