آغاز لابی های مجلسی اخوان برای تصاحب وزارت !

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

اخوان که از زمان ریاست بر مدیر عاملی همراه اول سودای وزیری را در سر خود می پروراند این روزها خود را در جایگاه وزارت می بیند.

اخوان پس از توافق با اکثر نامزدهای ریاست جمهوری بر سر وزارت ارتباطات که شانس پیروزی داشتند در ایستگاه آخر به آیت الله رییسی رسید و این روزها بنا بر گفته اطرافیان او خیالش از انتخاب خود توسط ایشان راحت است‌!

مدیر عامل همراه اول این روزها شروع به لابی انفرادی با نمایندگان مجلس برای رای آوری در کف صحن پارلمان در روز رای اعتماد کرده که جزییات آن طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.

گفته می شود پای توافقات مالی مهمی میان اطرافیان رییس مجلس و مهدی اخوان برای گذر از خان پارلمان در میان است.