آغاز ولخرجی های میلیاردی برای ورود به شورای شهر

شنیده ها

شورای شهر بدلیل رانتی که برای اعضای آن ایجاد میکند همواره محل جذابی برای شیفتگان مال و ثروت بوده است.

به همین دلیل است که یکی از فاسدترین نهادهای کشور شوراهای شهر به شمار می آیند.

افرادی بدون تخصص و تعهد که فقط برای مطامع مالی تلاش می کنند وارد شورا شوند.

در همین سالهای اخیر تعداد زیادی از اعضای شوراهای شهر بعلت انواع فساد مالی و اخلاقی بازداشت و روانه زندان شده اند، به طوریکه در برخی از شهرها تعداد بازداشتی ها انقدر بوده که منجر به انحلال شورا شده است.

از صبح دیروز هم سراسر کشور، پر شده از بنرها و مغازه هایی که تبدیل به ستاد کاندیداهای شورای شهر شده اند.

هزینه های میلیاردی و ریخت و پاش فراوان نامزدهایی که می خواهند در یک دوره چهار ساله بار یک عمر خود را ببندند!