آغاز پول و پست پاشی وزارت کار بین خبرنگاران و فعالان رسانه ای / عبدالملکی راه شریعتمداری را می رود

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

حجت عبدالملکی که همواره عنوان می کند مصداق جوان مومن انقلابی مدنظر رهبری است، این روزها و از همین ابتدای حضورش در وزارت کار به فکر انتخابات ۱۴۰۴ است و برنامه هایش را با این هدف می چیند.

پس از اوج گیری انتقادات از انتصابات و اقدامات عبدالملکی در فضای رسانه ای، روز چهارشنبه اسماعیل زارعی کوشا مدیر حوزه وزارتی و موتورچی مدیر روابط عمومی با دعوت از خبرنگاران و اهدای پکیج های حاوی کارت هدیه قصد کنترل و خرید فضای رسانه ای را دارند.

قرار است اوایل هفته بعد نیز تعداد دیگری از اهالی رسانه مهمان وزارت کار باشند. زارعی کوشا در این دیدار به برخی سردبیران رسانه های مطرح قول عضویت هیئت مدیره و احکام مشاوره در شرکت های بزرگ را داده و به خبرنگاران رده های پایین تر قول مبلغ ماهیانه را داده است.

حجت عبدالملکی اخیرا نیز با برخی از فعالان رسانه ای در توئیتر جلسه جداگانه داشته است و خواستار حمایت از وی شده اند.