آقایان لیلاز و ظریف، نان مردم در چیست؟

✍️محمد ارسلانی

پخش گفتگوی ویژه وزیر خارجه ایران از طریق شبکه ایران اینترنشنال
پیش از آنکه آگاه سازی مردم از پشت پرده های سیاست خارجه ایران طی چند دهه اخیر باشد
بیشتر با هدف معطوف کردن نگاه عامه مردم به کاندیداتوری آقای ظریف در انتخابات ریاست جمهوری بود
آقای ظریف و لیلاز در همان ابتدای گفتگو هر کدام به روشنی بیان کردند
که نانشان از چه طریقی بدست می آید و کاسبی اشان با چه رونق میگیرد یا کساد می شود
اما حلقه گم شده گفتگوی اخیر عامه مردم و نان و وضعیت معیشتی مردم بود
با ادامه وضعیت اسف بار اقتصادی در ایران و فقر و تورم و گرانی و فساد سیستماتیک و …
به نظر می رسد که نان مردم با نه گفتن به حاکمیت و مقابله با یکه سالاری آن ها گره خورده است
و مردم نانشان را با ایستادگی در مقابل زیاده خواهی حاکمیت بدست خواهند آورد
این خواسته اگر هم به این زودی ها به دست نیاید اما با ایستادگی مردم رفته رفته به دست خواهد آمد.