آقایان! وزرای شهوت‌ران، تریاکی، فاسد و فحاش را به مردم معرفی کنید!

یکی از مساله‌های سریال آقا‌زاده، گذشته از حاشیه‌های دیگری که دارد مربوط به شخصیتی است که در این فیلم نقش یکی از وزرای دولت مکرمه جمهوری‌اسلامی را بازی می‌کند.

فردی شهوت‌ران، تریاکی و معتاد، فحاش و بددهن که پرونده‌های فساد فراوانی دارد!

این کارکتر به گونه‌ای سعی می‌شود به دولت روحانی الصاق شود و این سبب شده که در برخی اذهان این نکته ایجاد شود که مگر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواب هستند که این افراد در این سطح اوباش به عنوان وزیر جمهوری‌اسلامی به قدرت برسد و آب از آب تکان نخورد!

خب! اگر اینطور است که چرا دست‌های پشت‌پرده سازنده این فیلم که وابسته به نهادهای خاص و قدرتمند هستند این گونه اعجوبه‌ها را آفتاب به گردن نمی‌اندازد و در خیابان نمی‌چرخاند که بگویند … خوردیم؟!!!

اگر هم دروغ است و برای جذاب کردن ماجرا و تسویه حساب سیاسی اذهان را آشفته می‌کند چرا مدعی‌العموم به اتهام تشویش اذهان عمومی و سیاه‌نمایی وارد میدان نمی‌شود؟!

صفر و صد نشان دادن مقامات ارشد جمهوری‌اسلامی سال‌هاست که به بازی جریان‌های قدرت مبدل شده ولی کاش مدعیان شفافیت بدون لفافه‌گویی برخی نیروهای دست‌پروده این ۴۱ سال را به مردم معرفی کنند تا نیازی نباشد امثال حاج‌رضا‌ها توی پستوی خانه‌ها و کنج مسجد‌ها منزوی شوند و امثال بحری‌ها جولان دهند و مردم نیز زیر دست و پای آن‌ها له شوند.

✍️ دیدگاه شما 🙏