آقای‌روحانی برای مردم که ارزش قائل نیستی برای سرافکندگی نسل و خاندانت فکری بکن!

ادعاها و سخنانی مانند نظرسنجی در خیابان یا بهبود وضعیت مردم یا اینکه صبح جمعه از گرانی بنزین با خبر شدن و… که روحانی به زبان می‌آورد برگرفته از کنایه‌های او به بخشی از اهالی قدرت است.

حسن‌روحانی بی‌شک شیرین‌عقل نیست و از آمارها و حس ملت به خود و دولت مکرمه‌اش!

خوب اطلاع دارد ولی چرا برخی اوقات این ادعاها را به زبان می‌آورد؟!

روحانی نه برای دین و دنیا و نه برای اعصاب و روان مردم عامه ارزشی قائل نیست و از آنجا که می‌داند در حکومت، بعد از پایان دولت صندلی رزرو شده دارد مردم را هیچ گرفته و نگاه منفی آن‌ها هیچ اهمیتی برای او ندارد

ولی سوال اینجاست که آیا او برای خاندان و نسلی که از این فرد به جا می‌ماند نیز برنامه‌ای ندارد؟!

لعن و نفرین‌هایی که بر او می‌شود اینگونه نیست که با پایان دولت به اتمام برسد و بی‌شک هرجا که سخن از روحانی یا همان فریدون باشد لعن و نفرین دنبالش است

و تاریخ فراموش نمی‌کند که با سکوت‌ها، معامله‌ها و بی‌توجهی‌ها به رای مردم چه به روزگار این ملت که امید به وعده‌ها بسته بودند آورد.

خودت را هاشمی‌رفسنجانی فرض نکن و با خود بگو بعدها با ژست اپوزیسیون افکار را تغییر می‌دهم و عاقبت بخیر می‌شوم شاید عمرت کفاف ندهد؛

پس ای شیخ! از این مردم که گذشت!

دست‌کم برای خاندانت هم که شده در این چند روز باقی مانده از عمر نامبارک دولت کاری کن البته اگر آن‌ها نیز برای شما اهمیتی دارند./ روزنامه قانون