آقای‌قالیباف، چیزی نگذشته فقط پنهان مانده است

✍🏻کامبیز نوروزی

محمدباقر قالیباف در مراسم معارفۀ مهردادبذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات گفته است

هر چه بود گذشت از امروز عمل شما مهم است.

مردم براساس عمل شما قضاوت می‌کنند .

چه چیزی گذشت آقای قالیباف ؟

مگر به این سادگی می‌گذرد .

آینده بر گذشته استوار می‌شود.

آن گذشته آینده اش هم قابل پیش‌بینی است.

اول به این همه پرسش‌های جدی و اساسی درباره سوابق ادعایی بذرپاش که به مجلس اعلام کرده است،

مثل عضویت هیأت امنای داشنگاه صنعتی شریف،

همکاری با یک مؤسسۀ پژوهشی،

انتشار مقاله در مجله‌ای خارجی که دیگر چاپ نمی‌شود،

رابطۀ سوابق تحصیلی و شعلی ایشان با منصبی مهم و تخصصی مثل ریاست دیوان محاسبات و…. پاسخ داده شود،

بعد بگوئید که هرچه بود گذشت.

به این همه سؤالهای کارشناسی که از سوی افرادی با گرایش های مختلف سیاسی و غیرسیاسی مطرح شده است، بی اعتنای محض کردید.

هیچ چیز نگذشته است.

پرسش‌ها باقی‌اند فقط از پاسخ گریخته اید.

همه چیز رامکتوم گذاشته‌اید،

مثل انبوه پرسش‌ها درباره سابقه مدیریت‌ قالیباف در شهرداری تهران.