آقای بذرپاش؛ استعفاء دهید و بیش از این آبروی مجلس را نبرید!

✍️امیدفراغت

آقای بذرپاش؛این حق ملت نیست که پیوسته ابهام پُشت ابهام تجربه کنند و اعتماد و باورهای شان با ریشخندهای محفلی به بازی گرفته شود! ادبیاتِ گام دوم این نیست! اگر آغاز این گونه باشد وای به حال پایان آن.

زد و خوردهای سیاسی را بهانه می‌کنید و از دوست، مخالف می سازید تا به نام دفاع از ارزش‌ها، جایگاه ها را اِشغال کنید تا به اصطلاح خودتان خدمت کنید! اکثریت ملت چنین خدمتی را نمی‌پذیرند چرا که هدف، وسیله را توجیه نمی کند.

بزرگان می‌گویند در فضایی که در مظان اتهام قرار می گیرید، حضور پیدا نکنید! اما فضا به گونه‌ای شده است که مجلس یازدهم در برابر سوء ظن اکثریت جامعه قرار گرفته است بنابراین ادامه حضورتان در جایگاه دیوان محاسبات اقتدار‌گونه نیست و مدیری که حُسنِ‌ظن پشتوانه اش نباشد نمی‌تواند داعیه ارزش افزوده گری داشته باشد.

مشکلات اقتصادی و معیشتی مملکت با صداقت، شفافیت، بلندنظری و پاک دستی درست خواهد شد این که از جریان های سیاسی موجود کشور لولو سَر خرمن ساخته شود و به این بهانه هر غلطی را توجیه کنید! انصاف نیست!

مردم را رنجیده خاطرتَر نسازید

انقلابی‌گری معنی و مفهوم وسیع دارد، طول و عرض و ارتفاع دارد، واقعیت نگری دارد، جامعه دانی لازم است، ابهام زدایی می‌خواهد، تفرقه افکنی ندارد و …اگر اسم ها و شعارها جامعه ساز بودند تا به اکنون مدینه فاضله ساخته شده بود!