آقای تولیت آستان قدص رضوی، ورود یک طرفه به مسائل ۸۸ بس نیست؟ / یادداشت

✍🏼 احمد حیدری

تولیت آستان قدس رضوی که این چند سال بدون هیاهو به خدمت همّت داشت و کمتر وارد مباحث بی‌نتیجه می‌شد، شاید به دلایلی که نمی‌دانیم چیست؛ احساس کرده نباید از قافله عقب بماند لذا امروز در سالگرد ۱۵ خرداد وارد بحث یک‌طرفه در باره وقایع سال ۸۸ شده و گفته است: «رهبری در وقایع ۸۸ مظلوم واقع شدند. رهبری فرمودند رای مردم حق الناس است و امام مسلمین خودش را بیش از دیگران در صیانت از رای مردم موظف می‌داند؛ در سال ۸۸ نیز همه تلاش رهبری بر حول محور صیانت از آراء مردم بود و می‎فرمود اگر می‌گویید تقلب شده، دلیل بیاورید و بنده را قانع کنید. آنانی که سنگ دموکراسی خواهی را به سینه می‌زدند از رهبر انقلاب می‌خواستند آراء مردم دور ریخته شود! چون فقط شما در سال ۸۸ پیروز نشدید باید آراء مردم نادیده گرفته می‌شد؟».

ادعاهای آقای مروی در سخنان بالا عبارتند از:

  1. رهبری از کاندیداهای معترض خواست دلیل بر تقلّب بیاورند ولی آنان دلیل نداشتند.
  2. آنان خواهان دور ریختن رأی مردم بودند.
  3. چون خودشان پیروز نشده بودند، آراء مردم را نادیده می‌گرفتند. جناب مروی این سه ادعا در این ۱۲ سال هزاران بار از زبان دیگران تکرار شده و معترضان محصور امکان جوابگویی به آنها را در صدا و سیما یا دادگاهی نداشته‌اند و ندارند و بیانیه‌های آنان در یک سال بعد از اعتراضات و قبل از محصور شدنشان که به روشنی جوابگوی این سؤال‌ها هست، نیز مورد سانسور شدید بوده و هست. حالا با گذشت ۱۲ سال از آن واقعه و تکرار هزاران باره این ادعاها از زبان دیگران، با این که می‌دانید محصوران معترض امکان جوابگویی ندارند، چه نیازی بود وارد این گود شوید؟ این ورود یک طرفه تا به امروز چه دردی را دوا کرده که با وارد شدن شما دوا کند؟