آقای حسن خمینی؛ این نوع عکس‌ها مختص گروه‌های جهادی! و بسیجیان! بود کاش اجازه می‌دادید در انحصار آنها بماند

مهدی محمودیان فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به پخش این تصویر از حرم امام خمینی در توئیتر خود نوشت:

آقای حسن خمینی؛ این نوع عکس‌ها مختص گروه‌های جهادی! و بسیجیان! بود کاش اجازه می‌دادید در انحصار آنها بماند.

وجود هرخانواده نیازمند به این بسته‌ها، یک لکه ننگ بر دامن همه ما، بخصوص خانواده حضرتعالی است.
بخاطر انتشار این عکس‌ها از مردم عذرخواهی کنید.
اینها افتخار نیست؛ لکه ننگ هست.