آقای حناچی! چرا می گویید املاک نجومی که در دوره قالیباف برای دیگران سند خورده قابل برگشت نیست؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، پیروز حناچی شهردار تهران گفته بودبرخی املاک نجومی بدلیل اینکه به نام افراد سندخورده،نمی تواند برگردانده شود. وقتی شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده است، قابلیت بازگرداندن ندارد، زیرا معامله تمام شده‌ است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند.

پیروز حناچی شهردار تهران گفته بودبرخی املاک نجومی بدلیل اینکه به نام افراد سندخورده،نمی تواند برگردانده شود. 

وقتی شهردار می‌گوید املاکی که سندشان به نام فرد موردنظر صادر شده است، قابلیت بازگرداندن ندارد، زیرا معامله تمام شده‌ است. این امر پیامی منفی و بسیار مأیوس‌کننده به جامعه منتقل می‌کند.

اگر فرصت‌طلبان مال‌اندوز زودتر دست‌به‌کار شده و اموالی را که تصاحب کرده‌اند، از مرحله صدور سند بگذرانند، دیگر به‌اصطلاح توپ هم تکانشان نمی‌دهد و شهروندان نمی‌توانند حق خود را مطالبه کنند. به بیان دیگر در شرایط فعلی و رویه‌های موجود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی امکان‌پذیر نیست و تنها کاری که از دست شهروندان مال‌باخته برمی‌آید، لعن و نفرین تملک‌کنندگان این دارایی‌های ارزشمند است.

شاید این جمله تاریخی امیر مؤمنان علی‌ (ع) که اعلام فرمود اموال بیت‌المال حتی اگر به نام همسران گروه برخوردار از نعمت سخاوتمندی حاکمان سند خورده‌ باشند، شناسایی و بازپس گرفته‌ می‌شود، اشاره به چنین وضعیتی باشد و نمایانگر اختلاف رویکرد آن بزرگ با وضعیت فعلی.