آقای خامنه‌ای، بدون لکنت زبان! مسئول حفره امنیتی کیست؟

✍️سعید برزین

امروز جان و مال و ناموس مردم ایران در دست چند مامور امنیتی موساد است.

آنها میتوانند به حساس‌ترین حوزه هسته‌ای نفوذ کنند.

ساختارهای اداری، اقتصادی و کشوری که جای خود دارد.

طی چند سال گذشته اسناد هسته‌ای را دزدیده‌اند.

دانشمندان را ترور کرده و در تاسیسات بمب گذاشته‌اند.

مردم عادی می‌پرسند کدام مقام عالیرتبه باید مسئولیت این شکست عظیم را به عهده بگیرد.

چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران کاری نمیکنند؟

آنها به چه کسی پاسخگو هستند؟

روسای آنها را چه کسی انتخاب میکند؟

این مقامات در برابر ملت و در روز قیامت چه پاسخی دارند؟

اینکه آقای خامنه‌ای بگوید “بروید وسط میدان”، کافی نیست.

علت این حفره امنیتی کنار گذاشتن کارشناسان و به میدان آوردن آتش-به-اختیارها است.

انتخاب قشری‌گری بجای عقل‌گرایی است.

تشویق بله-قربان-گو بجای منتقد دلسوز است.

امروز چه کسی باید در کلام پوزش بطلبد و تغییر را عملا بپذیرد؟