آقای خامنه ای از قبل از انقلاب به نرمش قهرمانانه می اندیشید

‏این روزنامه مربوط به ایام شهادت حضرت علی ع در دهه پنجاهه اون پایین صفحه سمت چپ رو توجه کنید🤔