آقای دکترنمکی! نگذارید دیگران در آش شما نمک بریزند

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ اخراج پزشکان بدون مرز از اصفهان و پنهان کردن واقعیات از آنان و جامعه جهانی در مورد تعداد مبتلایان به کرونا و تعداد کشته های کرونایی در ایران، یک مسئله ساده و گذرا نیست که بشود آن را نادیده گرفت و از کنار آن رد شد. این اخراج خود برهان روشنی بر مخفی کاری حاکمیت در مورد کرونا و دستکاری آمار کرونایی می باشد.

محمد ارسلانی

محمد مهاجری،روزنامه‌نگار در یادداشتی نوشت:

کسی چه می داند. شاید دیر یا زود ، کرونا گلوی نویسنده این سطور را هم بفشارد و راه نفسش را ببندد. پس تا نفسی هست آنچه را لازم می دانم می نویسم. در این سن و سال که موهایم از آقای دکترنمکی سپیدتر است و با تجربه ای که در کار رسانه دارم، این را خوب می فهمم که در شرایط حاضر نباید سربازان خط مقدم جنگ با کرونا را نقد کرد اما چاره ای جز بیانش نیافتم.

♦️جناب آقای دکتر نمکی! شجاعت و حریت،ویژگی های قابل ستایش آدمیانند، بخصوص بهنگام بحران و سختی. بر فرض که متوجه شدید موافقت با ورود پزشکان بی مرز اشتباه است. چرا تجاهل می کنید؟ گردنتان را بالا می گرفتید و می گفتید اشتباه کردیم. نه اینکه بیندازید گردن این و آن.می دانید پیام بازگرداندن تیم آن هم به این شکل،در دنیا چیست؟ جهانیان در باره ما چه قضاوتی خواهند داشت؟

♦️آقای دکتر نمکی! فرض کنید کرونا بجای اینکه سراغ ما بیاید سراغ یک کشور کافر رفته بود و شما به عنوان نماینده ایران، یک هواپیما کمک به آن کشور می بردید و مهمان شان می شدید و دست برقضا همین برخوردی که با پزشکان بدون مرز شد، با شما صورت می گرفت. می توانم خواهش کنم حس و حال تان را در چنین فرض غیرمحالی توضیح دهید؟