آقای رئیسی از باند نفوذی فاصله بگیر تا خون بیشتری ریخته نشود، اینها به تو هم رحم نخواهند کرد

✍️علی احتشام

جاه‌ طلبی اخراجی‌های وزارت اطلاعات که هم‌ اکنون سکان اطلاعات سپاه را بر عهده دارند، باز هم با عجله فرد دیگری را قربانی کرد.

روح الله زم اعدام شد. خبری کوتاه که صبح امروز مخابره شد.

کسی را که ادعا کردند جعبه سیاه ناآرامی‌های دی‌ماه ۹۶ بود.

فردی را که مدعی شدند با ارتباط ها و اخبار او ، ترامپ برای خروج از برجام متقاعد و فشار حداکثری بر ایران را آغاز کرد.

اما همگان می دانند تمامی این ها دروغ هایی بود برای موجه جلوه دادن اعدام او

منابع اخبار روح الله زم داخلی بودند از داخل بیت رهبری تا درون ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات و تا حساس ترین دستگاه های نظام

او مهره شطرنجی شده بود برای بلوک های قدرت درون نظام و به ویژه دستگاه های امنیتی کشور که خود با هم درگیر بودند اما روح الله زم را وسیله ای برای افشاگری بر علیه یکدیگر یافته بودند ، بی آن که خودش این نکته را بداند.

و در نهایت با پرونده سازی همین اخراجی های وزارت اطلاعات که هم‌ اکنون سکان اطلاعات سپاه را بر عهده دارند ، ربوده و با عجله اینک اعدام شد

قبل تر از آن هم مسعود مولوی که هکری در استخدام ساس بود، در ترکیه ترور شده بود.

مولوی ادمین کانال جعبه سیاه بود ، و او هم اخبار خود را از برخی منابع بلند پایه درون نظام و سیستم اطلاعاتی کشور به دست می آورد.

وقتی تاریخ مصرف اینها تمام شد، یکی را در ترکیه ترور و دیگری را به صورت دستپاچه و از ترس احتمال بازجویی او توسط سایر نهادهای اطلاعاتی کشور و لو رفتن احتمالی فاجعه‌ای که در کشور و برعلیه مردم آفریدند، و دهان باز کردن او برای اقرار به نام برخی منابع خبری اش که از عالی رتبه ترین ارکان نظام بودند و بعضا از درون همین باند بودند ، اعدام کردند.

آقای سید ابراهیم رییسی!
اینها به تو هم رحم نخواهند کرد. ای کاش اسیر فشارهای این جماعت تمامیت‌خواه نمیشدی و رسیدگی پرونده را به دیگری می‌سپردی. این را گوشه‌ای بنویس تا تاریخ تصویرگری کند که این گروه در حق شما هم خیانت خواهند کرد.این افراد بی شک نفوذی های اسرائیل و آمریکا هستند که مسبب حذف بسیاری از دلسوزان کشور شده و باعث مهاجرت تعداد زیادی از آنان به خارج از کشور شدند ، و باعث ترور مولوی و اعدام زم شدند ، آن ها خائن به کشور هستند ، و تاریخ در آینده این حقیقت را افشا خواهد کرد.