آقای روحانی زبانت در برابر رئیسی کجاست؟!

فاجعه بنزینی آبان۹۸ داغی است که بر دل ایران نشست و هیچ‌گاه نمی‌توان آن را فراموش کرد و این روزها پاسکاری تقصیر این بی‌مسئولیتی به اوج رسیده‌است و هر فردی که در این فاجعه ردپایی دارد سعی می‌کند بار را بر دوش بقیه بیندازد.

در همین حال ویدئویی تبلیغاتی از ابراهیم‌رئیسی منتشر شد که در آن رییس قوه‌قضاییه به نوعی تنها دولت را مسئول آن غائله معرفی می‌کند و می‌گوید حتی از مردم عذرخواهی نکردند.

حسن‌روحانی و دارودسته اعتدال‌وتوسعه بی‌شک محور این فاجعه بودند ولی همانطور که بارها گفته شده‌است همه سران نظام در این تصمیم دست داشتند.

حال چرا روحانی که همیشه مانند بلبل جواب بقیه را می‌داد زبان در کام گرفته و جرات پاسخگویی مستقیم و بی‌پرده به رئیسی را ندارد؟!

چرا به مصائب پساغائله اشاره نمی‌کند؟! چرا به سایر عوامل اشاره‌ای ندارد؟!

روحانی اگر ریگی در کفش ندارد چرا بدون سانسور به مسائل مربوط به آن فاجعه اشاره نمی‌کند؟!

آقای روحانی با فروش رای مردم و پا گذاشتن روی خون شهدای آبان۹۸ عاقبتت بخیر نخواهد شد! گندم ری بعد از مرداد۱۴۰۰ توهم و سراب است، پا از پاستور بیرون بگذاری عقوبتی بسیار نامبارک در انتظارت خواهد بود؛ منتظر باش و ببین.