آقای ظریف ؛ ریش طالبان و ریشه های پوتین هیچ نسبتی با منافع ملی ایران ندارند!

✍️رستم شجاعی مقدم

طالبان به کیش اعراب پس از پیامبر (ص) جهان را در صورت امکان تصرف غنیمت مشروع خود می دانند و مال و ‌ناموس دیگران را شمشیرآورد می شناسند ،

نام غارت را جهاد گذاشته اند و مردن در غارتگری را شهادت می خوانند ،

آشکارا بمب به بچه و دیگر فریب خورده ها می بندند

و هموطنان خود را پاره پاره می کنند

تا جهان تسلیم اراده آنها شده

و به حکومت مخوف آنان تمکین کند.

پوتین دیکتاتور کرملین هیچ ابایی از کشتار به هر وسیله ای از سم گرفته تا بمب و….ندارد ،

دستکاری قانون اساسی یا جابجایی مهندسی شده قدرت و هر ترفند دیگری را به کار می گیرد تا کماکان دیکتاتور بماند

و کشور بزرگ روسیه از ترقی جهانی باز بدارد.

او مقلد پطر است و راحت می گوید حتی به مادرم هم قول نداده ام ،

در واقع به مادرش هم راست نگفته است ، و البته مرام جاسوسان همین است.

پر واضح است که طالبان به ذات دشمن هر آبادی و از جمله ایران است و‌ عملا هم ثابت کرده چنین است

و‌ پوتین نیز به رسم دیرینه کرملین نشینان در تضعیف همه جانبه ایران می کوشد تا در هنگامه ای سخت آرزوی دست یابی به آبهای گرم دریای پارس را جامه عمل بپوشاند.

اعتماد و همراهی دیپلماسی ایرانی با طالبان و روسیه هیچ نشانه ای از هوشیاری در مسیر منافع ملی ایران ندارد!