آقای قالیباف! دکتر “شاخت” هم این قدر اطمینان نداشت

✍🏼 مهرداد خدیر

رییس مجلس یازدهم گفته است: «در حال حاضر همه باور دارند مشکل اصلی کشور پول نیست. زیرا در دوره ای درآمد کشور حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود و وضعیت اقتصادی مردم با شرایط کنونی که درآمد به یک چهارم این عدد کاهش یافته تفاوت چندانی نداشت. مشکل اصلی این است که زنجیرۀ تولید و خودکفایی به درستی طراحی نشده»

آقای قالیباف! دکتر «شاخت» هم این قدر اطمینان نداشت


این جمله آن قدر جالب است که نمی توان بر آن درنگ نکرد:

۱ _ اگر (و البته تنها اگر) وضعیت اقتصادی مردم در پی کاهش فاحش درآمدهای نفتی از ۱۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار در سال تفاوت چندانی نکرده یعنی دولت روحانی کاری کرده کارستان! پس به چی انتقاد دارید و چرا مدام اقتصاد، اقتصاد می کنید؟

مثلا اگر کیفیت زندگی در خانواده‌ای که از درآمد ۱۰ میلیون تومانی به دو و نیم میلیون تومان رسیده چندان تغییر نکرده باشد، مدیریت آن خانه چه مرد خانه چه زن خانه را باید ستود یا باید نکوهش کرد؟

۲ _ ایشان گفته است «همه باور دارند»… این «همه» اما چه کسانی‌اند؟ همۀ نمایندگان مجلس جدید؟ حال آن که می‌دانیم و می‌دانند این نمایندگان تنها ۱۵ درصد مردم ایران را نمایندگی می‌کنند؟ یا همۀ اقتصاد‌دانان؟ این «همه» دقیقا چه کسانی‌اند؟

۳ _ شعار «خودکفایی» در دنیای امروز – جز در کالاهای استراتژیک – چندان معنی ندارد. آنچه معنی دارد «مزیت نسبی» است. …

کره شمالی البته پایه خود را بر ایدیولوژی «جوچه» گذاشته اما ما که نمی‌خواهیم کره شمالی شویم. تازه کره شمالی در واقع به چین پشت‌گرم است.

۴ _ اگر مشکل اصلی، طراحی نشدن زنجیرۀ تولید و خودکفایی است چرا مهم‌ترین تصمیم اقتصادی برای مقابله با تحریم‌ها سند همکاری ۲۵ ساله با چین است؟

همین سند نشان می‌دهد آن «همه» که آقای قالیباف می‌گوید حداقل در بخش دوم اظهارات او «همه» نیستند.