آقای محمد علی زم؛ حکومت ها با کفر باقی می مانند اما با ظلم باقی نمی مانند

از پیامبر اکرم حدیثی به این مضمون نقل شده است که فرمود :

المُلکَ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لا یَبقَی مَعَ الظُّلمِ

یعنی  حکومت با کفر ممکن است پابر جا بماند ولی با ظلم هرگز

آقای محمد علی زم گفتی حتی به فرزندت روح الله حکم او را اعلام نکردند ، فرصت اعتراض ندادند ، فرصت نوشتن وصیت نامه ندادند

گیریم تمام اتهام های وارده به او درست بود که نبود ،

اما آیا یک متهم ولو جانی حق دانستن حکم و حق اعتراض و حق نوشتن وصیت نامه ندارد ؟

آقای زم مطممئن باش امام زمان می آید و بساط ظلم و جور را جمع می کند.