آقای نمکی از پدر خانواده چه خبر؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

اخیرا در فضای مجازی یک ویدئو از سخنان آقای نمکی وزیر بهداشت

در دی ماه ۹۹ درحال بازنشر می باشد

که در آن آقای نمکی عدم ورود واکسن های معتبر خارجی به کشور را

تصمیم درست پدر خانواده یعنی رهبر ایران می داند

که نباید به آن پرداخته شود

آقای نمکی

تصمیم علی خامنه ای رهبر ایران

برای عدم خرید واکسن های معتبر خارجی

فقط برای مردم مظلوم ایران گرفته شد

و رهبر ایران در خفا از واکسن فایزر برای

مصونیت در مقابل کرونا استفاده نمود

این تصمیم پدرانه ایشان

باعث شده تا این روزها شاهد مرگ هزاران نفر از هموطنانمان باشیم

و آمارکشته شدگان کرونایی با وجودهمه سانسورها

باز هم از ۹۵درصد کشورهای دنیا جلوتر است

آقای نمکی بی زحمت به پدر خانواده بگویید

مردم ایران دارند با پوست و گوشت و استخوانشان

و با خاکسپاری عزیزانشان

تاوان آن تصمیم پدرانه را پس می دهند

راستی از پدر خانواده چه خبر آقای نمکی؟