آلتون: ترکیه در سالهای اخیر حمایت لازمه از ناتو را دریافت نکرده است

پایگاه خبری / تحلیلی نگامآلتون در پیامی که  به زبان انگلیسی از تویتر به اشتراک گذاشت، گفت که انتظار می رود در پاسخ به تعهد و وابستگی ترکیه به ناتو، یک استراتژی امنیتی مشترک برای نگرانی های امنیتی این کشور تشکیل شود

فخرالدین آلتون رئیس دفتر ارتباطاتی نهاد ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت، ترکیه در سالهای اخیر حمایت لازمه از ناتو را دریافت نکرده است. 

آلتون در پیامی که  به زبان انگلیسی از تویتر به اشتراک گذاشت، گفت که انتظار می رود در پاسخ به تعهد و وابستگی ترکیه به ناتو، یک استراتژی امنیتی مشترک برای نگرانی های امنیتی این کشور تشکیل شود. 

آلتون در پیام خود چنین نوشت: “در چنین روزهایی که جو امنیت بین الملل رفته رفته با ابهام روبرو می شود، ناتو که باید برخی تصمیمات مهم اتخاذ کند، آماده نشستی کلیدی می شود. در حالی که تهدیدات علیه امنیت مان در سالهای اخیر افزایش قید کرده، ترکیه آماده  یاری به پیشگامکی برای یک دیالوگ استراتژیک می باشد. ناتو بایستی نگرانی های امنیتی دول عضو را درک کرده، پذیرفته و راه حل هایی هم از بعد تاکتیکی و هم عملیاتی ارائه کند. امنیت مشترک پیمان موضوع بحث است و این تنها با رفع نگرانی های دول عضو امکان پذیر می باشد.” 

آلتون ضمن تاکید بر اینکه ترکیه در سالهای اخیر حمایت لازمه  از ناتو را دریافت نکرده، چنین ادامه داد: “ترکیه که صاحب دومین ارتش بزرگ در پیمان دفاعی ناتو است، علیرغم این در بسیاری از عملیات های ناتو حضور داشته است. به فعالیت هایمان ادامه خواهیم داد ولی همچنان در انتظار دریافت حمایت در خصوص نگرانی هایمان هستیم.” 

آلتون افزود: “ناتو می تواند تهدیدات علیه اتحاد و کشورهای عضو را تنها با روشن کردن ماهیت تهدیدها برطرف سازد. امنیت جمعی مهمترین سنگ بنای ثبات در زمان صلح و امنیت در زمان جنگ است. عدم پذیرش صحیح درک های مشروع امنیتی کشورهای عضو و نگرانی های امنیتی باعث تضعیف اتحاد و اطمینان ناتو خواهد شد.”