آلمان: مخالف تشدید تنش لفظی تهران و واشنگتن هستیم

پایگاه خبری / تحلیلی نگامسخنگوی وزارت امور خارجه آلمان تصریح کرد که برلین مخالف تشدید تنش لفظی بین ایران و آمریکا است

رینر برول، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در رابطه با تنش اخیر واشنگتن و تهران و همچنین ارزیابی پیام توئیتری اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر این که «اگر ایران خواستار جنگ باشد، این به معنای پایان رسمی برای آن ها خواهد بود»، گفت: قبل از هر چیز حمله موشکی به منطقه سبز بغداد را محکوم کرده و طرفین را به لحاظ گام های محتاطانه برای ممانعت از التهاب بیشتر وضعیت موجود فرا می خوانیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان تاکید کرد: ما مخالف افزایش شدت تهدید ها و تنش لفظی موجود در بین طرفین هستیم.