آمادگی بهروز وثوقی برای بازگشت ایران؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، مصطفی فقیهی در توتیترش نوشت، بهروزوثوقی ⁩بارها اعلام آمادگی کرده به ایران بازگردد.

مصطفی فقیهی در توتیترش نوشت، بهروزوثوقی ⁩بارها اعلام آمادگی کرده به ایران بازگردد.

‏خدا کند زودتر مسئولان به فکر باشند و او را به ایران بازگردانند؛ نکند شرمنده‌ی او، مردم و تاریخ شوند.

بهمن مفید با همه‌ی بی‌مهری‌های غمناک و حَزین و به جَبرِ تلخوشِ روزگار، کنار مادرش بود و خود نیز در وطن به خواب ابدی رفت.

آمادگی بهروز وثوقی برای بازگشت ایران؟