آمار عجیب دیدار سفیران روسیه و چین با مقام‌های مجلس یازدهم در عرض ۲۴۳روز

۱ _ ۲۴۳روز از مجلس یازدهم گذشته و سفیر روسیه ۹ دیدار رسمی با مقامات مجلس داشته؛ یعنی هر ۲۷روز یک‌بار؛

یک بار با رئیس مجلس(دوم تیر)؛ یک‌بار با قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه(۱۱آبان) و هفت بار با حسین امیرعبداللهیان، دستیار قالیباف در امور بین‌الملل (۱۰، ۱۸، ۲۳ و ۲۹ آذر؛ ۱۹ شهریور؛ دوم مرداد و ۱۲خرداد)

۲ _ ۲۴۳روز از عمر مجلس گذشته و سفیر چین هم شش‌بار بار با مقام‌های مجلس دیدار کرده؛ یعنی تقریبا هر ۴۰روز یک‌بار؛

یک‌بار رئیس‌مجلس(چهارم تیر)؛ یک‌بار با امیر آبادی فراهانی، عضو هیات‌رئیسان مجلس و رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و چین(۲۵شهریور) و چهاربار با امیرعبداللهیان، دستیار قالیباف در امور بین‌الملل(۹، ۲۱ و ۲۵آذر، ۲۱آذر و ۲۵دی).