آمریکای دولت روحانی و آمریکای دولت رییسی

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – میثم بازیاری

آمریکا تا همین چند هفته قبل در نگاه سران سپاه

و در زمان دولت روحانی

یک آمریکای جنایت کار بود که صلاحیت مذاکره را نداشت

و دولت روحانی با دست بسته و با صلاحدید علی خامنه ای

اجازه مذاکره مستقیم با آمریکا را نداشت

اما به نظر می رسد با رفتن روحانی و دولتش

و استقرار دولت رییسی

سرداران سپاه دم از یک آمریکای زبون و شکست خورده می زنند

که مذاکره با آن نه تنها خطری ندارد

بلکه خیر و منفعت مطلق است

تندروها خوب بلدند چگونه تغییر موضع بدهند و با افکار عمومی بازی کنند.