آمریکا “بنیاد شهدا” لبنان را در فهرست “سازمان های تروریستی جهان ” قرار داد

پایگاه خبری / تحلیلی نگاماز جمله سازمان ها و افرادی که در این لیست قرار دارند عبارتند از اطلس هلدینگ مستقر در لبنان و مدیر این هلدینگ قاسم محمد علی بزی است

دولت آمریکا اعلام کرد که برخی افراد و سازمانهای مرتبط با “بنیاد شهدا” مستقر در لبنان را در فهرست “سازمان های تروریستی جهانی” قرار داده است.

در بیانیه کتبی وزارت خزانه داری ایالات متحده آمده است، تصمیمات جدیدی در رابطه با “بنیاد شهدا” که در سال ۲۰۰۷ از بسیاری از گروه های میلیتان از جمله حزب الله حمایت مالی کرده است و عنوان “سازمان تروریستی” توصیف شده است، اتخاذ گردیده است.

در این زمینه، خاطرنشان شد که ۳ سازمان مستقر در لبنان و ۱۲ نفر در فهرست “سازمان تروریستی جهان” قرار گرفتند.

از جمله سازمان ها و افرادی که در این لیست قرار دارند عبارتند از اطلس هلدینگ مستقر در لبنان و مدیر این هلدینگ  قاسم محمد علی بزی است که شامل شرکت هایی است که در بخش هایی از جمله سوخت، دارو، گردشگری و پوشاک فعالیت می کنند است.

استیون منوشین وزیر خزانه داری در بیانیه ای در این باره گفت:

“حزب الله از فروش محصولاتی مانند نفت و دارو سود می برد که برای سلامتی و اقتصاد مردم لبنان ضروری است. حکومت دونالد ترامپ در کنار مردم لبنان است.”