آنچه که در حال ویرانی ست، معاش و زیست انسان هاست!

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – آنچه که در حال ویرانی ست، معاش و زیست انسان هاست!

تبعات و آثار این ویرانی وفلاکتی که در «همدستی» طبیعت بی غرض، با نظم موجود سرمایه و همه متولیان و مدافعان اش در ایران،بر سر مردم و بیش از آن بر فرودستان این جامعه آوار و سرریز شده است،پس از فروکش کردن این وضعیت جوی، بر معاش و زندگی هزاران خانوار کارگری و فرودستان و توده مردم ،شروع خواهد شد!

ثروت،منابع و همه امکانات موجود و در اختیار دولت،متولیان،نهادها وموسسات مرتبط با حاکمیت ،تماما”،حاصل کارودسترنج همه نیروی کارمزدی و توده مردم،ومتعلق به همه جامعه است!

با اولویت نجات جسم وجان و داشته های مردم،که با مسئولیت مستقیم دولت و حاکمیت است، تأمین سلامتی،داشته ها و برخوردار شدن مردمان سیل زده از یک شرایط معاش و زیست در خور انسانی ،وظیفه فوری دولت و همه نهادهای مرتبط با حاکمیت است.

نیروی کارمزدی ،توده مردم ،همه گروه ها و تشکل های کارگری و کارمزدی(شاغل ،بازنشسته و بیکار و…،) مستقل از حاکمیت و همه انسان ها و مدافعان منافع ومعاش و زیست انسانی،قادر خواهند بود در یک همتنیدگی و هم سرنوشتی،از پیوستن سرنوشت مردمان سیل زده به مردمان زلزله زده کرمانشاه و…، نه تنها ممانعت کنند ، که مردم قادر خواهند بود،با تکیه بر اعمال اراده مستقیم و دخالتگری متحدانه (شوراها و….،) و با تغییر موقعیت و شرایط معاش و همه عرصه های زندگی وزیست انسانی شان، با توجه به توان، قابلیت های تکنولوژیکی و دانش و همه امکانات در اختیار انسان و جوامع متمدن امروز، از بروز چنین «حوادث» تلخ در حکم جنایت پیشگیری، و یا حداقل ترین شکل ممکن و قابل دسترس کاهش دهند!

رحمان گلچهره
منبع: تلگرام