آیا نباید امروز بر همه مجازاتهای دوران جاهلیت خط بطلان کشید؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _  مدتی قبل از رسانه ها شنیدم که در عربستان مجازات شلاق را برای مجرمین ممنوع و از مجازات قوۀ قضائیه این کشور حذف شده است تعجب کردم، این اقدام باید از ایران و از حوزۀ علمیه و از عالمان قوۀ قضائیه آگاه به زمان و مکان ایران حذف می شد که همه صاحب نظر و مجتهد و دارای استنباط صحیح از احکام اسلام هستند.

فضل الله صلواتی در ادامه نوشته است :

با رشد عقل و اندیشه بشریت که دربارۀ آدمها کلمۀ «خلیفه اللهی» جانشینی خدا به کار برده شده و انسان بالاترین و والاترین مخلوق خداوند است، آیا باید او را به پشت بخوابانند و با تازیانه بر پشت او بزنند؟ آیا این اهانت به انسانیت و وهن اسلام نیست؟

حتی عقلای جهان می گویند به حیوانات و چهارپایان نیز نباید، چوب و شلاق زد، چه رسد به آدمها، در زمان شاه برای گرفتن اقرار از متهمان، وحشیانه ترین روش را به کار می بردند که آن شلاق زدن بر متهمان بود، چه باگناه و چه بی گناه، آنها با کابلهای برقی به قطر ۵/۱ سانتیمتر بر بدن زندانیان سیاسی می زدند تا اعترافی بگیرند و در اثر بسیاری زدن، لاستیک روی سیمها تکه تکه می شد و ادامه کارشان با سیمهای قرمز کابلها بود و سرو ته کابل یک و نیم متری را گره میزدند که در اثر عرق کردن از دستشان خارج نشود و در اثر تکرار بسیار، لاستیک از سیمها جدا نگردد!
آنها با این زدن و شکنجه‌هاشان به کجا رسیدند؟ و ما به کجا می رسیم؟

هیچ تغییری در هیچ چیزی حاصل نمی‌شد. اگر در جاهلیّت با تازیانه بر غلامان و بردگان که طالب آزادی خود بودند می زدند و بزرگترین ستم را بر بردگان روا می داشتند، امروز چرا در دادگاه‌ها حکم شلاق می‌دهند؟

نتیجه این همه درس و بحث در حوزه های علمیه و در قانون مجازاتها آن است که بر انسانی که معلوم نیست چرا و چگونه و در چه شرایطی مرتکب خطا شده آیا اضطرار، اجبار، غفلت، جنون، عصبانیت، شوک های ناشی از حوادث ناگوار دوران کودکی و… بر او عارض شده که مرتکب کاری زشت شده و مجازاتش کاری زشت‌تر است.

خود من که در زندانهای ساواک شاه، به خاطر مبارزه با ستمکاران و دادن شعار عدالت، بیشترین شلاق را تحمل کردم، آیا کوچکترین تغییری در رفتار و گفتارم پیدا شد؟ اصلا نفهمیدم چرا این همه مورد آزار و شکنجه هستم؟ می گفتند «اقدام علیه کشور، تشویش اذهان عمومی، براندازی نظام»! کدام کشور؟ کدام تشویش؟ کدام نظام؟ با گذر زمان بیشتر جری شدم و در راه خود جدی تر و قاطع تر حرکت کردم، آیا آن اعمال ناشایسته و نادرست باعث اهانت و سرنگونی نظام شاهی نشد؟

و اعمال ما در دادگاهها با احکام شلاق و حبس های سنگین و زندانهای وحشتناک و برخوردهای نامناسب، آیا امور را اصلاح می کند؟

اسلام و قرآن در شرایطی که عربها در جو جاهلیت زندگی می¬کردند، باید برخی مجازاتهای شدید دوران جاهلیّت را اعمال می کرد و آیا نباید امروز بر همۀ مجازاتهای دوران جاهلیت خط بطلان کشید؟