آپارتاید از اسرائیل تا ایران

راه سبز امید

آپارتاید یعنی برخورد تبعیض آمیز یک دولت بین شهروندان یک کشور

بر حسب نژاد و رنگ پوست و جنسیت و مذهب و عقیده و زبان.

نظام آپارتاید یک نظام حکومتی غیر انسانی و غیر اخلاقی و مخالف حقوق بشر است

آپارتاید از هر نوعش و در هر کجا محکوم است.

چه در اسراییل باشد و چه در ایران‌ و چه در هر کجای دیگر.

چه از نوع نژادی و جنسیتی باشد و چه مذهبی و عقیدتی و سیاسی و زبانی.

در یک دولت غیر آارتاید همه شهروندان باید از حقوقی برابر برخوردار باشند

حضرت علی در فرمانش به مالک اشتر می فرماید

مردم سرزمینت یا با تو هم کیشند و یا همنوع و تو باید با همه آنان به عدالت برخورد کنی و نباید بین انها فرق بگذاری

مصوبه اخیر مجلس اسرائیل مبنی بر معرفی کشور اسرائیل بعنوان یک دولت- ملت یهودی

به معنی نقض حقوق شهروندی اعراب و فلسطینیان و مسلمانان و مسیحیان و دروزی های ساکن سرمین فلسطین

و تلقی آن ها بعنوان شهروندان درجه ۲ و ۳ و غیر خودی و غیر بومی است

نظام اپارتاید فقط در اسراییل نیست در ایران هم هست.

در کشوری هم که تشیع مذهب رسمی است و با اهل سنت و زرتشتیان و بهائیان و دراویش و دگر اندیشان و زنان برخوردی تبعیض آمیز و تحقیر آمیز و بعنوان شهروند دست چندم و غیر خودی می شود.

حاکمیتی که شعار رسمی اش مرگ بر ضد ولایت فقیه است

و شورای نگهبان و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی و سپاه و بسیج و حراست و گزینش ادارات همگی مسئول رسمی و غیر رسمی اعمال همه انواع این تبعیض ها و نابرابری ها و آپارتایدها هستند.

البته این تبعیض ها در کشورهای دیگر هم هست و فقط منحصر به این دو کشور نیست.

خاورمیانه پر از این تبعیضات ناروا است.

آپارتاید مذهبی در عربستان و بحرین نسبت به شیعیان و تبعیض قومیتی و زبانی در ترکیه و سوریه نسبت به کوردها از این جمله اند.

اسراییل بعنوان مدعی تنها دمکراسی موجود در خاورمیانه اکنون با رسمیت دادن به دین یهودی بعنوان تنها دین رسمی کشور رسما پیشقراول نظام آپارتاید در منطقه شده و در صدد تعمیم و گسترش این نظام به سراسر خاورمیانه است.

از سوی دیگر حاکمیت ایران نیز بعنوان تنها کشوری که رسما مدعی تلاش برای نابودی اسراییل است نیز با رسمیت دادن به مذهب تشیع و بهایی ستیزی و تمسک به شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه کانون دیگر ترویج آپارتاید مذهبی و عقیدتی و سیاسی در خاورمیانه است.

حاکمان ایران و اسرائیل بعنوان دو کانون تنش آفرین و بحران ساز خاورمیانه هر دو متهم به پیروی از نظام حکومتی آپارتاید و اعتقاد به برتری نژادی و دینی هستند

و تا این دو کانون بحران ساز در خاورمیانه باشند مردم این منطقه روی صلح و آرامش و رنگ شادی را هرگز نخواهند دید.

نگام ؛ ناگفته های ایران ما

One thought on “آپارتاید از اسرائیل تا ایران

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.