آکار: هیچ پروژه ای در مدیترانه شرقی بدون ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، شانس اجرایی شدن را ندارد

پایگاه خبری / تحلیلی نگامخلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه ابراز داشت که همه تدابیر لازمه در رابطه با حفظ حقوق و منافع ترکیه در مدیترانه شرقی اتخاذ شده است

به گزارش ت رت فارسی، خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه ابراز داشت که همه تدابیر لازمه در رابطه با حفظ حقوق و منافع ترکیه در مدیترانه شرقی اتخاذ شده است.

آکار در دفترکل ستاد فرماندهی، از فرماندهان سه گانه نیروهای مسلح، طی کنفرانس تلفنی اطلاعات دریافت کرد.

وزیر دفاع ملی طی این نشست ضمن تاکید بر اینکه همه تدابیر لازمه در رابطه با حفظ حقوق و منافع ترکیه در مدیترانه شرقی اتخاذ شده است، اعلام داشت، هیچ پروژه ای در مدیترانه شرقی بدون ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی، شانس اجرایی شدن را ندارد. به قرار دادن ما در مقابل عمل عمل انجام شده اجازه نخواهیم داد.