آیا علی انصاری فرار کرده است؟

رسانه ها و برخی افراد شهره به فسادستیزی به تازگی بعد از تمام این سالها، صورتهای مالی بانک آینده را منتشر کرده اند که استاد علی انصاری صاحب بانک، چه دزدی هایی که از بانک نکرده است؛

⁦اعطای وام ١٧ هزار میلیارد تومانی به ‎ایران مال معادل ۴٠ برابر سقف مجاز بانک مرکزی و بدون وثیقه معتبر و متناسب.

⁩ زیان انباشته ١٣ هزار میلیارد تومانی.

بعد هم می‌پرسند که آیا نباید منتظر پیوستن علی انصاری به خاوری باشیم؟

و البته برخی از رسانه ها یک ماه پیش خبر داده اند که علی انصاری از ایران فرار کرده است!

یعنی همان داستان تکراری. سالها چشم بر تخلفات یک ابرفاسد ببندیم، در فسادش شریک شویم و ایران مال بسازیم، اجازه دهیم بانک تاسیس کند و به خود هزاران ملیارد تسهیلات بدهد و زیان روی زیان انباشته کند و بعد بیاییم اسناد منتشر کنیم و سوال کنیم که آیا نباید منتظر یک خاوری دیگر باشیم!/مکتوبات