آیا احمدی نژاد دچار فراموشی شده؟

✍️سلمان هادوی

احمدی نژاد این روزها با بیان افشاگری ها و موضع گیری های شبه اپوزیسیونی در سخنرانی ها و گفتگوهای خود حاکمیت و دستگاه های امنیتی را مورد شدیدترین حملات قرار می دهد و در نقش مدافع مردم پرده از جنایات حاکمیت بر می دارد
وی اخیرا در مورد دستگیری جوانان و زندانی شدن آنها بخاطر بیان عقایدشان سخن گفته و از حاکمیت میخواهد که بگذارند مردم حرف هایشان را بزنند و دستگاه های امنیتی را از کنکاش در زندگی مردم برحذر می دارد
سخنان احمدی نژاد سخنانی درست و دلسوزانه و در حمایت از آهاد مردم می باشد
اما زمانی میشود به حرفهای احمدی نژاد باور داشت که گذشته احمدی نژاد را نادیده بگیریم
در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد دستگاه های امنیتی تحت هدایت وی سخت ترین و مهلک ترین ضربات را به مردم در سال ۸۸ زدند و هزاران نفر را زندانی کردند
شکنجه دادند و سر به نیست کردند
احمدی نژاد جمعیت چندین میلیونی معترضین ۸۸ را خس و خاشاک خواند
و …
انگار احمدی نژاد گذشته خود را از یاد برده
آقای احمدی نژاد تا زمانی که شما بخاطر ۸سال ظلم و جوری که در حق مردم ایران روا داشتید صادقانه از آنان عذرخواهی نکنید و دست از دروغگویی بر ندارید
سخنان شما برای مردم پشیزی ارزش ندارد
اگر به آغوش مردم بازگشته اید ابتدا بابت گذشته عذرخواهی کنید
آن وقت میشود به حرف های شما گوش داد و شما را در صف مردم عادی و در مقابل حاکمیت دانست
لطفا دست از فراموشی خودخواسته بردارید
مردم خیلی وقت است به بازی های سیاسی شما آگاهند
بازی نکنید
صمیمانه به مردم بپیوندید