آیا ایران ژاندارم منطقه می شود؟!

  • علیرضا ایرانی

پس از تحقیر چندباره عربستان با تعابیری چون گاو شیرده و… توسط ترامپ و همچنین بستن قراردادهای سنگین خریدهای تسلیحاتی توسط اعراب بنظرمی رسد عمرحکومت های عرب در حال عفول است وغرب درصدد ایجاد ساختاری جدید ومتمدن درخاورمیانه باشد، ازطرفی با انعقاد معاهده های اقتصادی بالغ بر سرمایه‌گذاری قریب به ۳۰۰میلیارد دلاری چینی هادرمنابع انرژی ایران، ترامپ(بنمایندگی از دنیای غرب)رابه وحشت انداخته تا در آینده ای لااقل نزدیک چین به اقتصاد اول جهان تبدیل نشود.
در چنین سازوکاری دنیای سرمایه داری غرب بی میل نیست ایران را با زیرساختهای عظیم منابع زیر زمینی ازجمله انرژی( از لازمه های رشد تصاعدی قول گرسنه اژدهای زرد)از چینی ها دور ساخته و باتوجه به دارابودن منابع انرژی و نیروی انسانی تحصیل کرده و ارزان و همچنین راههای مواصلاتی جاده ای و دیجیتالی و همچنین موقعیت ممتاز جغرافیایی ایران، با دادن امتیازات خاصی بطرف خود کشانده وضمن سرمایه گذاری بعنوان بک بازار بزرگ وهمچنین هاب خاورمیانه بار دیگروظیفه ژاندارمری منطقه انرژی واستراتژیک خاورمیانه رابه آن بسپارند تا با این کار به هدف اصلی یعنی ممانعت ازرسیدن چین به عنوان اقتصاداول ومتعاقب آن از نفوذروسیه بکاهند.
این علامتها را میتوان به واکنش نرم ترامپ و بلوک غرب در واکنش به رسیدن نفتکش غول پیکر حامل نفت به سوریه ، سرنگونی پهبادامریکا و همچنین حمله به نیمی زیرساخت‌های عظیم نفتی آرامکو به وضوح شاهد بود!
لذا بنظر می رسد خاورمیانه شاهد رویدادهاو تغییرات جدید خواهد بود که شاید نقش ایران بمراتب در آن بیشتر خواهد بود مگر آنکه آمریکا وحکومتهای نیابتی آن درصدد انتقام از حمله پهبادی ۱۵سپتامبر به تأسیسات نفتی عربستان برآیند که باید سناریوی جدیدی در این باره نوشته باشند که تاکنون برما آشکار نیست.
ولی آنچه درحال حاضر برای دنیای غرب اهمیت دارد ممانعت ازرسیدن چین به منابع ارزان و قابل دسترس انرژی و انسانی ایران خواهد بود که البته شواهد آنرادر سرمایه گذاری چشم بادامی هادر بنادر و ایجاد مسیرهای سریع مواصلاتی آن به شمال ایران و چین و همچنین ناحیه قفقاز میتوان شاهد بود.

منبع: کانال تلگرامی تحلیل زمانه