آیا این یک پرنده است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام، تصویری با عنوان “آیا این یک پرنده است؟” در مسابقه عکاسی کمدی از حیوانات در سال ۲۰۱۹./عکس: BOB CARTER