آیا باز هم اسناد مهم نظامی ایران به سرقت رفته است؟

محمد ارسلانی

همزمانی اظهار نظرهای رهبر ایران و رائفی پور

در مورد بهره برداری ارتش های غربی و عربی و عبری در استفاده از اجنهدر مقابل ایران

و به سرقت رفتن اسناد نظامی ایران در سال ۲۰۱۶ که توسط رائفی پور بیان گردید،

تنها یک دلیل محکم و روشن می تواند داشته باشد.

مجددا آرشیو مهم نظامی و هسته ای کشور و اسناد اقدامات فاجعه بار نظامی ایران

توسط نیروهای نفوذی سرویس های امنیتی خارجی به سرقت رفته باشد.

این امر نشان دهنده ضعف شدید دستگاه امنیتی کشور

و سرویس های عریض و طویل امنیتی ایران می باشد

ضعفی که رهبر ایران می خواهد با خلق اجنه های خیالی

آنها را به گردن اجنه های دشمن بیندازد.

باید منتظر رونمایی از آرشیو نظامی ایران

توسط سرویس های امنیتی دنیا

و رسوایی هزار باره دستگاه های امنیتی ایران باشیم