آیا به شرایط زندگی زنان متارکه کرده، همسر فوت شده، فکر کرده‌اید؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ زنانی که با ورود به وضعیت بیوه‌گی دچار مصائب تعلامات روحی، احساسی، خانوادگی، مالی ‌و مهمتر از همه مشکلات اجتماعی که تمامی انها را بشدت تحت شعاع قرار می‌دهد و شرایطی طاقت فرسایی را برای انان ایجاد می‌کند خصوصا زمانی که در جوانی این اتفاق بیفتد. زندگی زنان مطلقه و یا بیوه بعد از جدایی ناگهان تغییر می‌کند.

به خصوص برای قشری از زنان که تا این تاریخ شغل مناسب، تحصیل یا سواد و تخصص کافی ندارند اما باید هرچه سریع‌تر برای به دست گرفتن اوضاع و ادامه زندگی، کار و شغلی پیدا کنند، مشکلی بزرگ محسوب می‌شود.

در کشور مردسالار ایران، حقوق و آزادی‌های اساسی این زنان به دلیل کمتر توسعه یافتگی پایمال شده و با زنان بیوه برخی مردان چنان رفتار بی‌شرمانه‌ای دارند، که گاها مسیر زندگی انان را در سنگلاخ و بیراهه می‌اندازند. جدا از مسئولیت سنگین زندگی که بر دوش آنان است و رفتارهای نامطلوب مردانه، رفتارهایی ناخوشایند از سوی برخی از زنان دیگر نسب به انان روا میگرددکه دردی مضاعف است.

تا به امروز سطحی نگری اجتماعی نسبت به زندگی این زنان منجر شده است دولت از وظایف که در اصل ۲۱ قانون اساسی درباره امور مربوط به این زنان و کودکان بی‌سرپرست وضع شده و متاسفانه ضمانت اجرایی کافی برای اجرای آن وجود ندارد و بسیاری از زنان از حقوق خود در این اصل مطلع نیستند، قافل بماند.

زنان بیوه امروز اصولا زنان سرپرست خانواده و شیرزنانی توانمندی هستند که در این میان این ناملایمات آبدیده و تواناتر می‌شوند.