آیا تغییر سیاست‌های مهمی در جمهوری اسلامی در پیش است؟

رهبر جمهوری اسلامی بمناسبت آغاز حمله ارتش عراق به ایران و در ستایش قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که با اصطلاح قبول نوشیدن جام زهر همراه شد برای نظامی های جمهوری اسلامی یک سخنرانی ویدئوئی کرد.

او در این سخنرانی قبول آتش بس در جنگ با عراق از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی را “یک عمل عاقلانه و مدبرانه” ارزیابی کرد و گفت که این اقدام در آن شرایط لازم بود.

“برخی تحلیلگران سیاسی داخل کشور ستایش رهبر جمهوری اسلامی از قبول آتش بس در جنگ ایران و عراق را نشانه و زمزمه ای ارزیابی کرده اند از برخی عقب نشینی ها و تغییر سیاست هائی که سکاندار آن شخص رهبر جمهوری اسلامی است.”

‘این احتمال که این تغییر سیاست ها، همزمان با برخی نرمش ها در سیاست خارجی، با توجه به بحران حاکم بر کشور و خشم آماده به شورش مردم شامل تغییر روش های حکومتی در داخل کشور نیز بشود محتمل است.

شاید آزادی و دیدار جدید با شیخ مهدی کروبی نیز نشانه ای از این تغییرات باشد.

یعنی همان پیشنهادی که موسوی خوئینی ها طی نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی مطرح و تاکید کرد که باید در سیاست های ۳ دهه گذشته تجدید نظر شود.

هممزمان با همین تحلیل و تفسیرها، در تهران گفته می شود که زمزمه تغییراتی گسترده هم در ترکیب و هم در شیوه عمل و سیاست های شورای نگهبان نیز جریان دارد.

گویا در برخی نهادهای مهم نظامی نیز انتقاد از شورای نگهبان بالا گرفته و حتی در همین نهادها گفته می شود که یک سر مهم اختلاس ها و مافیاهای مفاسد عظیم اقتصادی به شورای نگهبان وصل است.

باید دید در روزها و هفته های آینده چه نشانه های تازه ای از زمزمه ها و خبرهای بالا منتشر می شود و یا بدست می آید.

رهبر جمهوری اسلامی در همین سخنرانی ضمن درخواست از مردم برای عزاداری اربعین در خانه هایشان و هشدار نسبت به شمار رو به افزایش قربانیان کرونا در کشور، یک نقل قول بی سند از کنفرانس تهران هم کرد.

او نگفت که این کنفرانس نمی توانست با اطلاع حکومت ایران صورت گیرد زیرا سازمان های جاسوسی آلمان هیتلری در سراسر ایران نفوذ داشتند و حتی یک طرح ترور را اتحاد شوروی کشف و خنثی کرد که پس از کنفرانس جزئیات آن به اطلاع روزولت و چرچیل رسانده شد.

حتی هیچ محلی برای این کنفرانس در ایران امن نبود مگر سفارت وقت اتحاد شوروی که امنیت آن تامین شده بود.

ضمنا رضاشاه بدلیل نزدیکی تام و تمام به آلمان هیتلری و در آستانه تبدیل ایران به پل پیروزی ارتش نازی ها برکنار و از ایران اخراج شد.

این یک شانس بزرگ برای مردم ایران بود که کشور بعنوان یک جبهه جنگی میدان نبرد متفقین با ارتش هیتلری نشد.

رهبر جمهوری اسلامی در این نقل قول غیر واقعی مدعی دیدار محمد رضا شاه با رهبران سه کشور شوروی، انگلستان و امریکا شد و این که جز استالین، آن دو نفر مقابل شاه بلند نشدند.

این ادعا را ایشان از کدام کتاب و سند سیاسی و تاریخی نقل کرده معلوم نیست!

اما یک خبر که هم مترجم استالین در کنفرانس تهران در کتاب خود آن را نوشته و هم ملکه مادر همسر رضاشاه آن را در خاطراتش نقل کرده آنست که از میان سه رهبر کشورهای امریکا و اتحاد شوروی و انگلستان، تنها استالین دعوت شام خانواده سلطنتی را قبول کرد و در پایان همین شام و دیدار نیز در پاسخ به شاه تازه کار و جوان که نظر استالین را درباره سلطنت خود پرسیده بود گفت:

دوران نظام سلطنتی در جهان به پایان رسیده و شما هم بهتر است سلطنت را تحویل جمهوریت بدهید و این همه اشیاء و تابلوها و فرش های قیمتی که در کاخ خود حبس کرده اید را تحویل موزه ها بدهید تا مردم آنها را ببینند!

کتاب مترجم استالین به فارسی ترجمه شده است.

به رهبر جمهوری اسلامی باید توصیه کرد که هم کتاب خاطرات مترجم استالین در کنفرانس تهران و هم اصل کتاب خاطرات ملکه مادر ،

و نه آن نسخه مخدوش و دستکاری شده و بشدت سانسور شده که در ایران منتشر شده را با دقت بخوانند!

زمان بالای منبر رفتن و برای عوامل سخنرانی های بی منبع و ماخذ کردن به لطف وسعت آگاهی مردم و فضای مجازی سپری شده است./برگرفته از کانال تلگرامی گلچین