آیا حسن روحانی دیوانه شده و می خواهد مردم را فدای آینده خود کند؟

اکبرگنجی

آیا حسن روحانی دیوانه شده و می خواهد مردم را فدای آینده خود کند؟

در حالی که ایران در اوج مرگ کرونایی قرار دارد، روحانی دو روز است که بر طبل برگزاری با شکوه مراسم محرم و عزاداری می کوبد.

البته با رعایت پروتکل های بهداشتی

. خب اگر پروتکل های بهداشتی رعایت می شد، در اوج مرگ کرونا قرار نداشتیم؟ نمی توان کل کشور را برای کرونا تعطیل کرد، اما مراسم عزاداری و محرم و اجتماعاتش- که هیچ ربطی به فعالیت اقتصادی ندارند- قطعاً باید تعطیل شوند.

روحانی که تحت فشار أصول گرایان افراطی قرار دارد، به جای آن که به فکر جان مردم باشد، به فکر آینده خویش است.

با توجه به تعداد جمعیت کشور، در هفته های اخیر، رتبه اول تا پنجم مرگ کرونایی را در جهان کسب کرده ایم.

عزاداری های ۱۰ الی ۱۳ روزه محرم (چون برخی سوم هم برگزار می کنند) طی یکماه بعدی، قربانیان خود را آشکار می سازد.

حتی دو روز تعطیل تاسوعا و عاشورا ،باید به طور مطلق هرگونه سفر و خروج از خانه ممنوع شود تا یک ضربه کوتاه مدتی بر کرونا وارد شود.