آیا دشمن کردن همه دنیا و دوست بودن با دیکتاتورها افتخار دارد؟!

✍️حسین‌جعفری

۱-احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته:
“دشمن از این طریق دخل و خرج ما را متوجه می شود؛ این ها فضول هایی هستند که… اعضایش ( FATF ) را دشمنان ایران تشکیل می دهند”

۲- اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان فرادولتی است که استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم را هدف قرار داده است.

از میان کشورهای دنیا ۱۹۴ کشور این استانداردها را رعایت می‌کنند و فقط دو کشور ایران و کره شمالی در لیست کشورهای «پر ریسک و تحت نظارت» FATF قرار دارند.

۳-واقعاً چه کرده ایم که بعد سی و چند سال همه ی کشورهای دنیا دشمن نظام شده و تنها یک کشورِ دیکتاتور دوست تلقی می شوند؟!

ما در دهه اول انقلاب و با وجود جنگ تحمیلی ۸ ساله اینهمه دشمن نداشتیم و با اکثر قریب به اتفاق کشورها دوست بوده ایم! آیا واقعاً این همه دشمن تراشی و دوستی با یک نظام دیکتاتوری افتخار دارد؟!

آیا با تامل در همین ادعای عضو مجمع تشخیص نظام! نباید به درستی راهبردها و مدیریت مان شک‌ کنیم که بعد از امام راه را به خطا طی کرده ایم؟