آیا دلواپسان باز هم اشتباه استراتژیک انجام دادند؟

محمد ارسلانی

ترکشهای فایل صوتی ظریف تمام شدنی نیست
به نظر می آید در آینده نه چندان دور
سپهر سیاسی کشور به دو زمان
قبل از افشای فایل صوتی ظریف و پس از آن تقسیم شود
گذشت زمان نشان می دهد که هدف از افشای این فایل صوتی
تخریب گسترده ظریف و دستگاه دیپلماسی کشور بوده
که توسط اتاق فکر دلواپسان انجام گرفته است
اما به نظر می رسد دلواپسان دچار اشتباه استراتژیک شده باشند
درست است که بخش های قابل توجهی از سخنان ظریف تازگی نداشت
اما افشاگری های وی در مورد سپاه و سپاه قدس و سوریه و قاسم سلیمانی و روسیه
آنقدرها در میان عامه مردم شنیده نمیشد
حالا به لطف دلواپس ها ، عامه مردم به یقین رسیده اند
که کشور در چنگ مافیای قدرتمند علی خامنه ای و سپاه اسیر است
و مسئول تمام بدبختی های مردم و کشور
شخص رهبر ایران و مافیای تحت هدایت وی در سپاه می باشد