آیا دوران سعید جلیلی در دولت جدید تکرار می شود؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام – شنیده ها

رفع تحریم های اساسی و حداکثری آمریکا علیه ایران، باید مهمترین اولویت دولت رئیسی باشد. گرچه اصولگرایان ۸ سال تمام برای کسب منافع سیاسی، در مقابل رفع تحریم ها در دولت روحانی، ایستادند؛ مانع شدند و مانع زایی کردند اما هم اکنون شرایط تغییر کرده است.

در حال حاضر، برداشته شدن سریع تحریم های امریکا علیه ایران، به منافع سیاسی اصولگرایان و موفقیت کارنامه دولت رئیسی ارتباط مستقیم دارد.

با تغییر دولت، به سود اصولگرایان است که سریع تر در مسیر برداشته شدن تحریم ها حرکت کنند و اگر نه، همان بلایی که بر سر دولت های دوم احمدی نژاد و روحانی آمد و دستاوردهای آنها را سوزاند؛ در همین دولت نخست رئیسی متوجه او خواهد شد.

اگر تحریم ها برداشته نشود هر عملکرد دولت رئیسی، زیرسایه تحریم ها ضربه می خورد و آسیب می بیند.