آیا سلطان بورس در راه است؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام ، هرچه اهمیت یک بازار بیشتر م یشود ظهور پدیده سلطان در آن بازار خطرناک تر خواهد بود.

اقتصاد ایران چندسالی است که با پدیده سلطان پروری در بازارهای گوناگون مواجه بوده که ویژگی همه این سلطان ها سواستفاده از شرایط خاص یک بازار واثرگذاری بر روندهای موجود باهدف منافع شخصی بوده است.

وحید مظلومین سلطان سکه با شناسایی خلاء‌های اقتصاد ایران دهها هزار سکه خرید و فروش میکند و سود سرشاری نصیب خود می کند. جمشید بسم الله سلطان ارز با ایجاد فضای روانی و دامن زدن به قیمت ارز منافع زیادی کسب می کند.

سلطان قیر، سلطان اختلاس، سلطان واردات خودرو و چندین سلطان بزرگ و کوچک دیگر در یک اقتصاد غیر شفاف و با نظارت ناکافی امکان بروز و ظهور یافته ودر مقاطعی اقتصاد ملی را به گروگان گرفته اند.

در این بین هرچه اهمیت یک بازار بیشتر میشود ظهور پدیده سلطان در ان بازار خطرناک تر خواهد بود. تجربه نیز نشان داده که هر جا تعارض منافع سیاست گذاران و مجریان مورد غفلت قرار گرفته فساد و سلطان پروری در انجا رشد بیشتری داشته است.

این روزها که بازار بورس با اقبال گسترده مردم و حمایت‌های بی‌سابقه دولتی ها به بازاری مهم تبدیل شده و بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید وارد این بازار شده غفلت از نظارتهای کافی در این بازار می تواند به خسارتهای سنگین ختم شود.

در این بین سوالی مطرح می شود و ان اینکه ایا در بازاری با این اهمیت بروز پدیده های زیر مساله ای عادی و طبیعی قلمداد می شود؟ آیا اینکه به هر قیمتی شرکت‌های ارزش گذاری شده را به رغم مخالفت‌های کارشناسی عرضه اولیه کرده و جلوی ارزش گذاری مجددشرکت‌ها گرفته شود مساله ای طبیعی است؟

آیا اینکه برخی افراد درنهادهای مالی جلوی اعطای مجوزهای جدید را گرفته و مانع رقابتی شدن بازارها شوند را می توان عادی قلمداد کرد؟ آیا دخالت برخی افراد در عزل ونصبهای مرتبط و غیر مرتبط را می توان حمل برصحت کرد؟ آیا در عرضه اولیه ها که منابع مالی گسترده ای نصیب شرکتها میشود نباید منافع مردم بر منافع ناشران ارجح باشد؟

این سوالات و دهها سوال مشابه دیگر ضرورت نظارت عمیق و اثرگذار بر بازار کلیدی و فراگیر بورس را بیش از پیش نمایان ساخته و صدالبته متولیان بازار بورس یعنی سازمان بورس و شرکت بورس در راس نهادهایی هستند که این وظیفه خطیر را بر عهده دارند. غفلت از این امر به ظهور پدیده سلطان بورس خواهد انجامید.مراقب باشیم.