آیا هشت سال دیکتاتوری سیاه در راه است ؟

محمدهادی بازیاری

شورای نگهبان با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم
همزمان با رد صلاحیت و قلع و قمع کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط هیات های نظارت
مسیر بسیار دلهره آور و خطرناکی را در پیش روی کشور و مردم گشوده است
درست است که اکثریت مردم بخاطر شرایط وخیم اقتصادی و معیشتی و اجتماعی و سیاسی کشور
با صندوق های رای خداحافظی کرده اند و انتخابات غیرآزاد را به درستی راه حل نجات کشور و خود نمی دانند
اما هدف شورای نگهبان و تندروها در کشور از این غربالگری گسترده سیاسی امنیتی در کشور و حذف رقبا
حذف اصلاح طلبان و شکست سنگین آنان در دو انتخابات پیش رو می باشد
این شکست و حذف ، زمینه را برای ۸ سال دیکتاتوری مطلق در کشور آماده خواهد نمود
ایران در دست دیکتاتورها ۸ سال سیاه را سپری خواهد کرد
و شاید این انتخابات ریاست جمهوری ، آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران باشد
گویا اقتدارگرایان نقشه های خطرناکی برای جمهوریت ایران کشیده اند